Git Hooks: Branch Adı ve Commit Mesajına Kural Ekleme

1 Aralık 2021 • 3 min read

Takımınızda bazı şeyleri standart hale getirmek istiyorsanız, katı kurallar uygulamanız gerekebilir. Git bağlamında bazı kurallar şöyle olabilir:

 • Branch isimleri ISSUE-0000/feature-name şeklinde olmalıdır.
 • Commit mesajları ISSUE-0000 (Jira issue id) ile başlamalıdır.

Bu yazıda bahsettiğim iki kuralı git hooks kullanarak nasıl ekleyebileceğimizi göstereceğim.


Farklı aşamalarda çalışan bazı git hookları bulunuyor. Biz yukarıda bahsettiğim kurallar için aşağıdaki iki client side hookunu kullanacağız:

 • pre-commit: Bu hook git-commit tarafından tetiklenir ve `—no-verify’ argümanı ile atlanabilir. Commit öncesinde branch adını adını kontrol etmek için bu hooku kullanacağız.
 • commit-msg: Bu hook git-commit ve git-merge tarafından tetiklenir ve `—no-verify’ argümanı ile atlanabilir. Bu hooku commit mesajını kontrol etmek için kullanacağız. Ve gerekirse commit mesajını değiştireceğiz.

Hook Klasörünü Oluşturma

Ana dizinde hook isimli bir klasör ve aşağıdaki şekildeki gibi hook dosyalarını oluşturun.

mkdir ~/hooks
cd ~/hooks

touch pre-commit
chmod +x pre-commit

touch commit-msg
chmod +x commit-msg

Branch İsimlerini Kısıtlama

Branch isimlerini ISSUE-0000/feature-name diye kabul edeceğiz ancak main, develop, release gibi diğer branch isimlerini de göz önünde bulundurmalıyız. Bunun için aşağıdaki regexi kullanabiliriz.

REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+\/([a-zA-Z0-9]|-)+|develop|main|release"

Bir de branch ismine ihtiyacımız var. Onu da aşağıdaki komutla elde edbiliyoruz.

git rev-parse --abbrev-ref HEAD

Bu kadar! Regex ve branch adımız var. “ISSUE-0000/feature-name” veya “develop” veya “main” veya “release” ile başlayan branch ismini kontrol edeceğiz. Kontrolümüz başarısız olursa, hata mesajımızı yazıp exit code 1 ile çıkacağız.

pre-commit

#!/bin/bash

REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+\/([a-zA-Z0-9]|-)+|develop|main|release"

ISSUE_ID_IN_BRANCH=$(echo $(git rev-parse --abbrev-ref HEAD) | grep -o -E "$REGEX_ISSUE_ID")

if [[ -z "$ISSUE_ID_IN_BRANCH" ]]; then
  echo "[pre-commit-hook] Your branch name is illegal. Please rename your branch with using following regex: $REGEX_ISSUE_ID"
  exit 1
fi

Commit Mesajlarını Kısıtlama

Adımlar önceki adıma çok benziyor. Ama commit mesajında Jira issue id yoksa, branch adına bakıp oradan almaya çalışacağız. Branch adında da bulamazsak hata fırlatacağız.

REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+|Merge|hotfix)"

İlk argüman $1 bize commit-msg dosyası veriyor. Aşağıdaki komutla commit mesajını okuyabiliriz:

cat "$1"

Regex ve commit mesajımız var ve son adımdan branch adını nasıl alacağımızı biliyoruz. “ISSUE-0000” veya “Merge” veya “hotfix” ile başlayan commit mesajı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Commit mesajı kontrolü başarısız olursa, branch adını kontrol edeceğiz ve issue id’yi ayrıştıracağız ve commit mesajına ekleyeceğiz.

Kontrolümüz tekrar başarısız olursa, hata mesajımızı yazıp exit code 1 ile çıkacağız.

commit-msg

#!/bin/bash

REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+|Merge|hotfix)"
ISSUE_ID_IN_COMMIT=$(echo $(cat "$1") | grep -o -E "$REGEX_ISSUE_ID")

if [[ -z "$ISSUE_ID_IN_COMMIT" ]]; then
  BRANCH_NAME=$(git symbolic-ref --short HEAD)
  ISSUE_ID=$(echo "$BRANCH_NAME" | grep -o -E "$REGEX_ISSUE_ID")

  if [[ -z "$ISSUE_ID" ]]; then
    echo "[commit-msg-hook] Your commit message is illegal. Please rename your branch with using following regex: $REGEX_ISSUE_ID"
    exit 1
  fi

  echo "$ISSUE_ID | $(cat "$1")" > "$1"
fi

Kullanım

Proje klasörüne gidin ve hookları kullanmak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Hook kullanmak istediğiniz her proje için bunu yapmanız gerekir.

cd <your-team-repository>
git config core.hooksPath ~/hooks

Takım Arkadaşlarınızla Paylaşma

~/hooks klasörünüzü paylaşmanız gerekiyor. Bir git deposu oluşturup oradan paylaşabilirsiniz veya klasörü doğrudan ekibinize gönderebilirsiniz.